Links en videos

N.B. De video’s hiernaast en hieronder zijn bedoeld als illustratie van de vormen die wij beoefenen.
Deze geven slechts de aan de buitenkant van het lichaam zichtbare bewegingen weer.
Video’s kunnen nooit de persoonlijke training van een master of instructeur vervangen.

Moy Tai Chi door Doug Nettleton

En hetzelfde vanaf de achterzijde (om na te doen):

Ba Duan Jin (8 brocaten) Qi Gong

Zhang Fu Qi Gong (Garripoli)

Lok Hup Ba Fa

8 Methods and 5 Steps
(versie aangeraden door Patrick)

8 Methoden in spiegelbeeld
(voor makkelijker meedoen)